40 hình ảnh sài gòn về đêm skyline (tp. Hồ Chí Minh) chất lượng cao

40 hình ảnh sài gòn về đêm skyline (tp. Hồ Chí Minh) chất lượng cao là một bộ ảnh tuyển chọn , mục đích dùng để in ảnh khổ lớn , anh chị có thể xem các ảnh mẫu trong bộ ảnh chất lượng cao . Bộ ảnh chụp các kiến trúc nổi tiếng của sài gòn , bao gồm :

  • Tòa nhà bitexco
  • Sông sài gòn
  • Cầu đỏ
  • Bến nhà rồng

.Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo Ho Chi Minh City aerial might skyline, Vietnam. Composite photo

Thông tin

  • Hình ảnh tuyển chọn từ nhiều nguồn
  • Sử dụng cho mục đích in ấn và thiết kê
  • Kích thước tiêu chuẩn LARGE đến XXXLARGE dành cho thể loại ảnh phong cảnh
  • Có thể in ấn kích thước lớn đến 10-15 mét

canhdepvn

 

Thông số kỹ thuật
Ngày phát hành: 2016-11-01
Cập nhật cuối:2016-02-12
Phiên bản cho: Download
Loại phần mềm: Cho in ấn
Định dạng file .JPEG
Kích thước file: 450 MB
Yêu cầu: Cho in ấn khổ lớn

Giỏ hàng

Copyright 2019